Más es menos"
30min bideoa: erabakiak hartzeko zailtasunak
aukera asko dagoenean

Bizitza proiektua
15 min bideoa:Steve Jobsek Standforden
emandako hitzaldia

Los oficios de la cultura
TV2 programako bideoak kulturarekin lotutako
lanbideak aztertzeko oso baliagarriak dira

Informazioa emateko tresnak
  • Hezkuntza sistemaren mapa
https://sites.google.com/site/orientasare/hezkuntza-sistema/hezkuntza%20sistema.png
https://sites.google.com/site/orientasare/hezkuntza-sistema/hezkuntza%20sistema.png


  • aurkezpenak